Co je SEO

SEO je zkratka t?ech anglických slov „Search Engine Optimization“. Kde search je vyhledávání, vhodný p?eklad pro engine je algoritmus nebo program a optimization je ?esky optimalizace. SEO pak m?žeme definovat jako optimalizaci on-page a off-page faktor? pro vyhledávací algoritmy s cílem zlepšení pozic ve výsledcích vyhledávání. Co si pod tím p?edstavit? Optimalizací on-page faktor? myslíme …